Tiến độ dự án Lạc Hồng Lotus

Share

Để đảm bảo tiến độ thi công của Lạc Hồng Lotus, Ban lãnh đạo của Chủ đầu tư cũng như nhà thầu thi công, tiến hành kiểm tra cũng như đốc thúc để đảm bảo tiến độ thi công cũng như chất lượng công trình.

Tiến độ thi công Lạc Hồng Lotus

Tiến độ thi công Lạc Hồng Lotus

Thông tin dự án: